Omscholing Elektrotechniek Strevon ROVC

Elektrotechniek cao: Dit moet je weten

Alles over de elektrotechniek cao en wat dit betekent voor jou

Meer informatie over de elektrotechniek CAO 

Dit betekent de cao elektrotechniek 2022 voor jou

Ondanks dat je bij je werkgever een arbeidsovereenkomst hebt, is een cao absoluut fijn om te hebben. Zonder cao heb je alleen de minimale wettelijke bescherming mocht er iets werkgerelateerds gebeuren. De cao gaat boven de arbeidsovereenkomst en is geldig voor de gehele sector. 

Met een cao krijg je doorbetaling bij ziekte, meer vakantiedagen en is je pensioen geregeld. Het zorgt voor rust op de arbeidsmarkt door duidelijke afspraken. 

Werken in de elektrotechniek is dus gelukkig goed geregeld met toepasselijke cao’s, ook voor 2022. Dat geeft rust! 

Heb je vragen over de cao elektrotechniek, en wat dit voor jou betekekent? Klik dan op 'Ja, ik wil meer informatie!'. 

50%
Ontvang meer informatie over Strevon en de cao van de elektrotechniek!
De omscholing is geschikt als je een baan zoekt in loondienst 👷, woonachtig bent in de randstad 🏠 en in bezit bent van rijbewijs-B. 🚗
Ja, ik wil meer informatie!
2 Zonnepanelen Monteurs Strevon Groenpand Monteurs

Cao elektrotechniek

Zodra je gaat werken in de elektrotechniek dan krijg je te maken met een elektrotechniek cao. Dit is alleen maar fijn, want hierin staan belangrijke afspraken die betrekking hebben op jouw werk. 

Wat is een cao elektra precies?

Welke cao is geldig voor jou?

En wat zijn de salarisafspraken?

Lees gauw verder voor antwoorden op al deze vragen en meer.

Meer informatie over de elektrotechniek CAO

Wat is een cao elektra? 

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst die geldt voor alle werknemers in een bedrijf of sector.

In de cao staan afspraken over loon, overwerk, werktijden, opzegtermijn, vakantiedagen, toeslagen, pensioen en ontslag. Ook andere arbeidsvoorwaarden kunnen in de cao geregeld zijn. Denk hierbij aan scholing, vervroegd pensioen of kinderopvang.


In de elektrotechniek wordt vaak gesproken van een cao elektromonteur. Dit is een algemene term voor een aantal verschillende cao’s voor deze sector. 

Meer informatie over de elektrotechniek CAO 

Welke cao geldt voor elektrotechnische beroepen?

In de techniek branche zijn momenteel twee soorten cao’s: Metaal & Techniek en Metalektro. Elektrotechniek beroepen vallen hierbij onder het onderdeel Metaal & Techniek.


Metaal & Techniek wordt ook wel de kleinmetaal sector genoemd. Er zijn in deze sector verschillende cao’s afgesloten, waaronder de cao Technisch Installatiebedrijf. Een bedrijf in de elektrotechniek is zo’n soort technisch installatiebedrijf. Hierbij draait het vooral om het bedenken, creëren, installeren en onderhouden van elektrotechnische apparaten en installaties.

Cao elektrotechniek salaris afspraken

Het loon dat je in de elektrotechniek zult verdienen wordt mede bepaald door het vastgestelde cao elektrotechniek salaris. In de cao staan afspraken over het minimumsalaris, de salarisschalen, loonsverhoging, toeslag voor overwerk en nog veel meer. 


Wil je meer weten over het salaris dat je kunt verwachten? Neem dan een kijkje op onze salaris pagina. En wil je graag aan de slag in de elektrotechniek, zonder ervaring? Lees dan meer over omscholing in de elektrotechniek.

Meer informatie over de elektrotechniek CAO 


Veelgestelde vragen

Is Metalektro grootmetaal?

  We hebben in Nederland twee bedrijfstakken die zich bezighouden met metaal. De eerste is Metalektro, oftewel grootmetaal, en de tweede is Metaal en Techniek, oftewel kleinmetaal.


  Wat is cao Metalektro?

  In de Metalektro bedrijfstak vind je bedrijven die actief zijn in de Elektrotechnische industrie en de Metaalindustrie. De cao Metalektro geldt voor alle bedrijven in deze bedrijfstak. Als bedrijf is het verplicht om bij deze cao-fondsen aan te sluiten.


  Hoe staat het met de cao Metalektro?

  De afspraken in de CAO Metalektro zijn vernieuwd en de CAO is geldig tot eind november 2022. De leden van de vakbonden CNV, FVN en de Unie zijn samen met werkgeversorganisatie FME tot de nieuwe afspraken gekomen.


  Welke salarisgroep Metalektro?

  In de cao metalektro staan verschillende salarisgroepen. Groep A t/m K geldt voor de basis-cao en voor de cao Hoger Personeel zijn de groepen L t/m Q van toepassing.

  Meer informatie over de elektrotechniek CAO